Welcome to

Rouvy Blog

Here's where you'll find the inspiration and information you need to reach all your training goals.

Back to all articles

Rouvy & Alpha Hand Bike trenažér

Svět není pouze černo-bílý, a cyklistika není vždy jen o té jednostopé. Vážíme si všech lidí, kteří mají vůli posouvat své limity.

Někteří lidé nicméně musí jít daleko za hranice své komfortní zóny a překonávat své limity na denní bázi. Je nám tedy potěšením, že právě s takovými hrdiny všedního života jsme zahájili naši novou spolupráci – vítáme na palubě Rouvy kolegy z Cesta za snem, z.s.